Banner_LS

Program letní školy 
2.- 8. září 2012, Brno

Letní škola je koncipována tak, že v dopoledních přednáškových blocích budou posluchači teoreticky seznámeni se základy vědeckých metodik a výzkumných přístupů. V navazujících odpoledních praktických úlohách bude umožněno posluchačům praktické vyzkoušení postupů  používaných 
v moderní experimentální biologii.
program
Neděle 2. září 2012
15:00 - 19:00 Registrace a ubytování (ubytování od 14:00)
od 19:00 Uvítací občerstvení
Pondělí 3. září 2012
9:00 - 9:15 Úvodní slovo organizátorů letní školy (M. Fojta)
9:15 - 10:15 Struktura a 3D modelování nukleových kyselin (N. Špačková)
10:15 - 10:30 Přestávka s občerstvením
10:30 - 11:30 Spektroskopie DNA (M. Vorlíčková)
12:00 - 14:00 Oběd a přesun do počítačových laboratoří
14:00 - 15:00 3D modely nukleových kyselin a proteinů
15:00 - 15:30 Přestávka
15:30 - 17:00 Základy 3D vizualizace nukleových kyselin a proteinů (K. Réblová)
Úterý 4. září 2012
8:30 - 10:00 Interaktivní škola pipetování
10:00 - 11:00 Přestávka s občerstvením
11:00 - 12:30 Interaktivní škola pipetování
12:30 - 14:30 Oběd a přesun na prohlídku muzea
15:00 - 18:00 Prohlídka Mendelova muzea
Středa 5. září 2012
8:30 - 9:30 Elektrochemie biomolekul (M. Fojta)
9:30 - 10:00 Přestávka s občerstvením
10:00 - 11:00 Fluorescenční metody studia biomolekul (C. Hofr)
11:00 - 12:00 Elektroforéza biomolekul (P. Pečinka)
12:00 - 14:00 Oběd a přesun do laboratoří
14:00 - 18:00 Rozdělení na 4 skupiny, které budou řešit praktické úlohy na 4 stanovištích 
  1. Spektroskopie DNA - stanovení struktury a koncentrace
  2. Sledování změn struktury DNA pomocí elektrochemických metod
  3. Fluorescenční značení a spektroskopická analýza proteinů
  4. Fluorescenční mikroskopie při analýze organelové struktury buněk
Čtvrtek 6. září 2012
8:30 - 10:00 Prezentace a ukázky současných trendů v laboratorním vybavení
10:00 - 10:30 Přestávka s občerstvením
10:30 - 12:00 Prezentace a ukázky současných trendů v laboratorním vybavení
12:00 - 14:00 Oběd a přesun do laboratoří
14:00 - 18:00 Rozdělení na 4 skupiny, které budou řešit praktické úlohy na 4 stanovištích 
  1. Spektroskopie DNA - stanovení struktury a koncentrace
  2. Sledování změn struktury DNA pomocí elektrochemických metod
  3. Fluorescenční značení a spektroskopická analýza proteinů
  4. Fluorescenční mikroskopie při analýze organelové struktury buněk
19:00 - ..     Závěrečná diskuse účastníků s pořadateli a evaluace letní školy
Pátek 7. září 2012
9:30 - 12:00 Exkurze do speciálních výzkumných laboratoří ILBIT
12:00 - 14:00 Oběd a přesun do laboratoří
14:00 - 18:00 Exkurze do excelentních výzkumných laboratoří CEITEC
Sobota 8. září 2012
9:00 - 11:00 Odhlášení ubytování a odjezd účastníků