1. Interní vzdělávání a zvyšování kvalifikace realizačního týmu

                Výsledkem pravidelných interních seminářů realizačního týmu bude:

2. Další zvyšování kvalifikace realizačního týmu

        Výstupem zvyšování kvalifikace prostřednictvím účasti na odborných seminářích, kurzech a konferencích bude:

3. Systematické vzdělávání cílových skupin vysokoškolských a postgraduálních studentů

        Každoročně pořádané přednáškové a navazující praktické kurzy, a podobně koncipovaná letní škola předpokládají:

4. Vzdělávání pro motivaci středoškolských pedagogů k vyhledávání talentovaných studentů

Odborné popularizační přednášky pro SŠ, dny otevřených dveří v laboratořích spolu s vypisováním témat SOČ přispějí k: