Řešitel                                                      Partneři

    Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i.                          Masarykova univerzita               Ostravská univerzita v Ostravě

  

IBP-logo                                        MU_logo                                        OU_logo