Moderní biofyzikální metody: pokročilé vzdělávání v experimentální biologii je projektem Operačního
programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost s registračním číslem
CZ.1.07/2.3.00/09.0046.    esfEUMSMTOPVK