Resitel              podpora

   
Biofyzikální ústav  Masarykova univerzita Ostravská univerzita

Základní kurz analýzy struktury a interakcí biomakromolekul

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Moderní biofyzikální přístupy
v experimentální biologii

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Praktický kurz základních
metod experimentální biologie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pokročilý kurz analýzy struktury a interakcí  biomakromolekul

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pokročilé biofyzikální metody
v genomice a proteomice

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Praktický kurz pokročilých
metod experimentální biologie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Letní škola metod experimentální biologie BRNO